Wat is vrijzinnig humanisme?

Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing waarbij vrijdenken, zingeving en menswaardigheid centraal staan. Als grote levensvragen zich opdringen, zal een vrijzinnig humanist zich niet tevreden stellen met de soms dogmatische antwoorden die religies bieden. Hij/zij zoekt liever zelf naar een manier om met deze levensvragen om te gaan.

Zingeving en ethische waarden kennen voor een vrijzinnig humanist geen bovennatuurlijke oorsprong maar worden door de mens zelf ingevuld. In de praktijk betekent dit dat vrijzinnig humanisten vaak verschillende meningen hebben over actuele en ethische vraagstukken. Dit stimuleert een open dialoog in de vrijzinnige gemeenschap en moedigt mensen aan om kritisch te blijven omtrent persoonlijke overtuigingen en opvattingen.

De veelheid aan opvattingen binnen de vrijzinnig humanistische gemeenschap steunt wel op een aantal gemeenschappelijke principes. Zo menen we dat alle mensen gelijkwaardig zijn en het recht hebben om hun leven in te vullen zoals zij dat wensen. De vrijheid en zelfbeschikking van het individu worden dan ook enkel begrensd door de vrijheid van anderen. Vrijheid staat voor ons echter niet gelijk met vrijblijvendheid. We zijn verantwoordelijk voor onze daden en proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen van ons handelen op anderen en onze leefomgeving. We streven daarom naar een warme samenleving waarin mensen solidair en verdraagzaam zijn ten opzichte van elkaar.


Meer lezen hierover? Neem dan een kijkje op de website van deMens.nu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x