AZ Niklaas zoekt een moreel consulent

Vacature AZ Niklaas

Het AZ Niklaas is momenteel op zoek naar een moreel consulent! Lijkt onderstaande functiebeschrijving iets voor jou? Neem dan gauw een kijkje op de website van het AZ Niklaas en stel je kandidaat! 

Functie:
Je maakt vanuit een vrijzinnig humanistische invalshoek deel uit van het levensbeschouwelijk support team (LST). Samen met de rooms-katholieke pastorale werkers sta je in voor de levensbeschouwelijke begeleiding in het ziekenhuis, vanuit je eigen achtergrond en met respect voor ieders levensovertuiging. Specifiek sta je, over de verschillende campussen heen, in voor de volgende taken:

  • Detectie, verheldering en begeleiding bij zin- en levensvragen van zowel patiënten, hun omgeving als zorgverleners.
  • Opvang en nazorg van familie en naasten op vraag.
  • Ondersteuning en organisatie bij gepaste rituelen en plechtigheden op vraag.
  • Vervullen van een expertrol bij vragen van vrijzinnige aard.
  • Verlenen van medewerking aan het organiseren van opleiding en vorming over bv. onderwerpen als ethiek, levensbeschouwelijk getinte onderwerpen, zingeving,…
  • Samen met de andere levensbeschouwelijke begeleiders werken aan een zo goed mogelijk functioneren van de levensbeschouwelijke en existentiële pijler in het ziekenhuis.
  • Samenwerken met andere disciplines en medewerkers, ten behoeve van een kwaliteitsvolle zorg aan de patiënt, waarbij ieder een eigen professionele verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van vertrouwelijke informatie.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x