Rol van onze consulenten


Zelfbeschikking staat centraal.

Binnen het vrijzinnig humanisme staat het zelfbeschikkingsrecht centraal. Voor ons betekent dit dat het de mens zelf is die zoveel als mogelijk richting geeft aan het eigen leven. De individuele vrijheid vormt de sleutel van onze identiteitsontwikkeling. De essentiële elementen hiervan zijn gelijkwaardigheid, respect, dialoog en vertrouwen. Met andere woorden, het zijn de waarden en normen van de Verlichting die we koesteren en uitdragen. Onze vrijzinnig humanistisch consulenten zetten deze visie dagelijks om in de praktijk door mensen te helpen omgaan met angst, onzekerheid en vragen over zingeving.

Luisterbereidheid en openheid.

Toch merken consulenten in de zorgsector dat het uitdragen van hun overtuiging soms conflicteert met de levensbeschouwing van de medische professionals. Op heel wat ziekenhuisdiensten heerst er weerstand vanuit het medische korps om euthanasievragen te horen, laat staan om over te gaan tot de effectieve procedures. De ontkenning van sterfelijkheid leidt tot therapeutische hardnekkigheid. Onze consulenten geven aan dat het opkomen voor zelfbeschikking en -beslissing hen niet altijd in dank afgenomen wordt. Zorg die aansluit bij wie je bent en hoe je in het leven staat, is zeer belangrijk. Hiervoor zijn luisterbereidheid, openheid, bereidheid tot dialoog en onderling respect essentiële elementen voor de motivatie, vechtlust en gemoedsrust van een patiënt.

Zorg is voor iedereen anders. 

Hoewel digitale alternatieven een prominente positie innemen in de zorgsector, vervangen ze de bijzondere kwaliteit van het menselijk contact niet. Existentiële vragen om gehoord en erkend te worden, ze vereisen nabijheid, veiligheid en geborgenheid. We staan zelden stil bij de broosheid van het leven, maar vroeg of laat worden we er als mens mee geconfronteerd. Wanneer je wordt opgenomen in een zorginstelling, ben je afhankelijk van de zorg die wordt geboden. Idealiter worden bij een opname steeds de individuele wensen, keuzes en waarden gerespecteerd, maar dit is geen evidentie. Onze consulenten staan erop de patiënten steeds correct te informeren over de rechten als patiënt. Hoewel de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt al 21 jaar in werking is, geeft één op vijf mensen aan niet op de hoogte te zijn van de rechten als patiënt. Slechts 22 procent van de ondervraagden vond dat ze de patiëntenrechten goed kennen (De Morgen, 18/04/2017).
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x