Vacature UZ Gent


Wij zoeken een vrijzinnig moreel consulent (M/V/X) voor het Universitair Ziekenhuis Gent
(UZ Gent) om het vrijzinnig-humanistisch aanbod naar de patiënten toe te verzorgen.

Binnen deze opdracht werk je samen met collega’s van diverse levensbeschouwingen om de existentiële dimensie in de zorg te bewaken en te helpen realiseren, elk vanuit z’n eigen levensovertuiging.

Functieomschrijving:

Je staat in voor de individuele en existentiële begeleiding van patiënten en hun omgeving. Deze begeleiding gaat uit van een vrijzinnig humanistische levensbeschouwing en richt zich op vragen en gevoelens rondom zingeving, gezondheid, verlies, ziekte, dood en morele aspecten van het leven.

Je ondersteunt de medewerkers van de zorginstelling waar je tewerkgesteld bent, in existentiële en ethische vragen en werkt samen met hen aan een kwaliteitsvolle zorg.

Je komt tegemoet aan vragen i.v.m. het organiseren van gepaste rituelen en plechtigheden.

Je verleent medewerking aan opleidingen en vormingen die de instelling of de Stuurgroep Morele Bijstand- ik wil praten organiseert inzake onderwerpen als ethiek, geestelijke zorg, zingeving, levensbeschouwelijk getinte thema’s…

Profiel: 

Je bezit minstens een Bachelor diploma in een humane richting.

Je bent gehecht aan de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing.

Je hebt een ondogmatische levenshouding en staat open voor vrij onderzoek.

Je bent vertrouwd met de morele dienstverlening en de georganiseerde vrijzinnigheid.

Je combineert een sociale en vlotte persoonlijkheid met luisterbereidheid, discretie en empathisch vermogen. Je getuigt van doorzettingsvermogen en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Je beschikt over de sociale vaardigheden om zingevingsvragen van residenten en/of patiënten te beluisteren, te bevragen en te verhelderen.

Je kan je flexibel opstellen in functie van de noden

Kennis van de welzijnssector is een pluspunt.

Coördinatie en aansturing van vrijwillige MC’s

Aanbod:

Een voltijds contract van bepaalde duur.

Vermoedelijke indiensttreding: asap.

Een dynamisch werkkader met kans tot zelfontplooiing via vorming en samenwerking.

Een passende bezoldiging.

Contactpersoon:

Freia DeBuck, directeur Oost-Vlaanderen - freia.debuck@deMens.nu
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x