Vacature Zorgbedrijf Antwerpen

Wij zoeken een halftijds vrijzinnig moreel consulent (M/V/X) voor Zorgbedrijf Antwerpen om het vrijzinnig-humanistisch aanbod naar de residenten toe te verzorgen.

Binnen deze halftijdse opdracht werk je samen met collega’s van diverse levensbeschouwingen om de existentiële dimensie in de zorg te bewaken en te helpen realiseren, elk vanuit z’n eigen levensovertuiging.

Functieomschrijving:

Je staat in voor de individuele en existentiële begeleiding van residenten en/of patiënten en hun omgeving. Deze begeleiding gaat uit van een vrijzinnig humanistische levensbeschouwing en richt zich op vragen en gevoelens rondom zingeving, gezondheid, verlies, ziekte, dood en morele aspecten van het leven.

Je ondersteunt de medewerkers van de zorginstelling waar je tewerkgesteld bent, in existentiële en ethische vragen en werkt samen met hen aan een kwaliteitsvolle zorg. 

Je komt tegemoet aan vragen i.v.m. het organiseren van gepaste rituelen en plechtigheden.

Je verleent medewerking aan opleidingen en vormingen die de instelling of de Stuurgroep Morele Bijstand- ik wil praten organiseert inzake onderwerpen als ethiek, geestelijke zorg, zingeving, levensbeschouwelijk getinte thema’s…

Profiel:                

 • Je bezit minstens een Bachelor diploma in een humane richting.
 • Je bent gehecht aan de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing.
 • Je hebt een ondogmatische levenshouding en staat open voor vrij onderzoek.
 • Je bent vertrouwd met de morele dienstverlening en de georganiseerde vrijzinnigheid.
 • Je combineert een sociale en vlotte persoonlijkheid met luisterbereidheid, discretie en empathisch vermogen. Je getuigt van doorzettingsvermogen en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je beschikt over de sociale vaardigheden om zingevingsvragen van residenten en/of patiënten te beluisteren, te bevragen en te verhelderen.
 • Je kan je flexibel opstellen in functie van de noden
 • Kennis van de welzijnssector is een pluspunt.

Aanbod:

 • Een halftijdse vervangingsovereenkomst
 • Vermoedelijke indiensttreding: februari/maart 2022
 • Een dynamisch werkkader met kans tot zelfontplooiing via vorming en samenwerking.
 • Een passende bezoldiging.

Meer informatie over de morele dienstverlening in woonzorgcentra? www.ikwilpraten.be

Geïnteresseerd ?

Stuur uw uitgebreide CV en een motivatiebrief vóór 25 januari 2022  t.a.v. Jérémy Celen naar jeremy.celen@demens.nu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x